NL Domein Host verstuurt spooknota

NL Domein Host verstuurt spooknota

Van verschillende opdrachtgevers ontvangen wij meldingen betreft een factuur verzonden uit de naam NL Domein Host met het verzoek een bedrag rond de 70 euro excl. btw. te betalen. Het gaat hier om een spookfactuur. U heeft Geen betalingsverplichting. Onderaan dit factuur leest u de volgende tekst waaruit blijkt dat dit een aanbieding is, geen factuur.

“Gaarne willen wij u informeren dat u in de toekomst onze factuur uitsluitend digitaal gaat ontvangen. Zowel voor, als na ontvangst van u betaling is het altijd nog mogelijk om binnen enkele dagen onder vermelding van u betalingskenmerk/factuurnr u bedrijfsgegevens te wijzigen. Dit kan door u gewijzigde bedrijfsgegevens per mail aan ons te verstrekken.Op grond van de aan ons op basis van het bovenstaande verleende opdracht, welke als factureringsgrondslag dient leveren wij u de navolgende dienst, het linken van de .info domein extentie naar u .nl website. Indien u akkoord bent met het bovenstaande is u domeinregistratie geldig van de termijn zoals hierboven beschreven. Let op. Dit is een aanbieding en geen factuur, betaling van deze aanbieding wordt beschouwd als opdrachtbevestiging . Mocht tijdige betaling uitblijven vervalt onze dienstverlening en verblijft de domeinextentie opkoopbaar voor derden.”

Nogmaals, u bent dus niet verplicht dit factuur te voldoen.

Delen